רשימת ההתקנים המופלאים

Category 1 Chapter 1 p27 Fig 18  שער ראשון – שעונים למדידת הזמן החולף

 1. שעון הטירה The castle water clock
 2. שעון המתופפים  – The water clock of the drummers
 3. שעון הסירה  The water clock of the boat
 4. שעון הפיל  The elephant water clock
 5. שעון הכתבןThe beaker  water clock
  5A. שעון הכתבן מבאר שבע
 6. שעון הטווסים – The water clock of the peacocks
 7. שעון איש החרב- The candle clock of the sword man
 8. שעון הכתבן (שעון נר) The candle clock of the scribe
 9. שעון הקוף –The monkey candle clock
 10. שעון הדלתות – The candle clock of the doors

Category II Chapter 1 p 96 Fig 80 שער שני – כלים ודמויות המיועדים למשתה

 1. הגביע הבוחר בזמן משתה–   A goblet which arbitrates during drinking parties
 2. הגביע הבוחר בזמן משתה-   A goblet which arbitrates during drinking parties
 3. הבוחר בזמן משתה ( מחלק יין הטירה) ( An  arbiter for drinking parties (the castle wine dispenser
 4. סירה לבריכה לזמן משתה–   A boat placed on a pool during a drinking party
 5. כד המערבב יין ומים  – A pitcher  for wine which is used in carousals
 6. אוטומטה השותה את שאריות המלך – A figure who drinks the king's leaving
 7. אוטומטה של עבד המחזיק דג וגביע עבור המלך – A standing slave holding a fish and a goblet
 8. אוטומטה של אדם המחזיק בקבוק  וגביע  –  A man holding a goblet  and a bottle
 9. אוטומטה של שני שייח'ים על במה האוחזים בגביעים – A dais  upon which are two shaykhs
 10. אוטומטה של שפחה היוצאת מארון עם כוס יין – A slave girl who emerges from a cupboard holding a glass of wine

Basin of the peacock p151_cut שער שלישי – כדים לרחצה הטקסית- ווּדוּאְ

 (בערבית وُضوء) ואגנים להקזת דם

 1. כד ממנו ניתן לשפך מים חמים, מים קרים ומים מעורבבים   A pitcher from which hot water, cold water and mixed is poured
 2.  כד "אוטומטי"-  A pitcher from which hot
 3. אוטומטה של עבד השופך מים על ידי המלך– A  slave who pours water over the king's hands
 4. טווס השופך מים ממקורו-  A peacock which discharge water from its beak
 5. אגן הנזיר להקזת דם המאפשר את מדידת כמות הדם   A basin of the monk from which can be told the quantity of blood
 6. אגן להקזת דם של שני הכתבנים המאפשר את מדידת כמות הדם–   A basin of the monk which can be told the quantity of blood
 7. אגן להקזת דם של המחשב המאפשר את מדידת כמות הדם–   A basin of the reckoner from which can be told the quantity of blood
 8. אגן להקזת דם של הטירה המאפשר את מדידת כמות הדם-   A basin of the castel which can be told the quantity of blood
 9. כיור הטווס  המאפשר רחצת הידים –   A basin of the peacock for washing the hands
 10. כיור הרחצה של העבד  המאפשר רחצת הידים –   A basin of the slave for washing the hands

alternating fountain p 161 שער רביעי –  מזרקות המשנות צורתן וחלילים המנגנים תמיד

 1. המזרקה של שני מיכלי הטיה  – The fountain of the two tipping buckets
 2. שתי מזרקות מתחלפותTwo fountains
 3. מזרקה לחילופין עם שני מצופים – Alternating fountain of the two floats
 4. שתי מזרקות לחילופין עם שני מצופים – Two alternating fountain of the two floats
 5. המזרקה של הקערה שמשנה צורתה בפרקי זמן קבועים  – The fountain of the bowl which changes shape at known intervals
 6. שתי מזרקות  שמשנות צורתה בפרקי זמן קבועים  – Two fountains  which change shape at a known interval
 7. חליל מתמיד – Perpetual flute
 8. חליל מתמיד עם שני מכלי הטיה –  Perpetual flute with two tipping buckets
 9. חליל מתמיד עם מאזניים –  Perpetual flute with a balance
 10. חליל מתמיד עם שני מצופים –  Perpetual flute with two floats

chapter2 category 5 p180 שער חמישי – משאבות המעלות מים ממקורות רדודים

 1. משאבה להעלאת מים מבריכה בעזרת בהמה – Machines for lifting water from a pool by an animal
 2. משאבה משופרת להעלאת מים מבריכה בעזרת בהמה  – Machines for lifting water from a pool by an animal
 3. משאבה להעלאת מים עם דמות פרה – Lifting water with a figure of a cow
 4. משאבה להעלאת מים מבריכה – Machines for lifting water from a pool
 5. משאבת גלגל המים – A Machine for lifting water by means two cylinders

Category VI chapter 1 p 191 Fig 142 שער שישי  – דברים שונים

 1. דלת לארמון המלך בדיאבקיר – A door for the king's palace in Amid
 2. מכשיר למציאת מרכז המעגל של שלוש נקודות – instrument to determine the center point of 3 points of unknown position
 3. מנעול אותיות – ___________________________________________________________________________      3A. תיבות נוספות עם מנעול אותיות
 4. דלת עם 4 בריחים-Four bolts on the back of a door
 5. שעון הסירה למדידת השעה הקבועה – The boat from which can be told the passage of a constant hour

מבשרי אל-ג'זרי, נוסעים מוסלמיים ודברים שונים

 1. אבן גֻבַיר והנסיכות הארתוקית

השאר תגובה