רשימת ההתקנים המופלאים

Category 1 Chapter 1 p27 Fig 18  שער ראשון – שעונים למדידת הזמן החולף

 1. שעון הטירה The castle water clock
 2. שעון המתופפים  – The water clock of the drummers
 3. שעון הסירה -The water clock of the boat
 4. שעון הפיל – The elephant water clock
 5. שעון הכתבן – The beaker  water clock
 6. שעון הטווסים – The water clock of the peacocks
 7. שעון איש החרב- The candle clock of the sword man
 8. שעון הכתבן (שעון נר) – The candle clock of the scribe
 9. שעון הקוף – The monkey candle clock
 10. שעון הדלתות – The candle clock of the doors

Category II Chapter 1 p 96 Fig 80 שער שני – כלים ודמויות המיועדים למשתה

 1. הגביע הבוחר בזמן משתה–   A goblet which arbitrates during drinking parties
 2. הגביע הבוחר בזמן משתה-   A goblet which arbitrates during drinking parties
 3. הבוחר בזמן משתה ( מחלק יין הטירה) ( An  arbiter for drinking parties (the castle wine dispenser
 4. סירה לבריכה לזמן משתה–   A boat placed on a pool during a drinking party
 5. כד המערבב יין ומים  – A pitcher  for wine which is used in carousals
 6. אוטומטה השותה את שאריות המלך – A figure who drinks the king's leaving
 7. אוטומטה של עבד המחזיק דג וגביע עבור המלך – A standing slave holding a fish and a goblet
 8. אוטומטה של אדם המחזיק בקבוק  וגביע  –  A man holding a goblet  and a bottle
 9. אוטומטה של שני שייח'ים על במה האוחזים בגביעים – A dais  upon which are two shaykhs
 10. אוטומטה של שפחה היוצאת מארון עם כוס יין – A slave girl who emerges from a cupboard holding a glass of wine

Basin of the peacock p151_cut שער שלישי – כדים לרחצה הטקסית- ווּדוּאְ

 (בערבית وُضوء) ואגנים להקזת דם

 1. כד ממנו ניתן לשפך מים חמים, מים קרים ומים מעורבבים   A pitcher from which hot water, cold water and mixed is poured
 2.  כד "אוטומטי"-  A pitcher from which hot
 3. אוטומטה של עבד השופך מים על ידי המלך– A  slave who pours water over the king's hands
 4. טווס השופך מים ממקורו-  A peacock which discharge water from its beak
 5. אגן הנזיר להקזת דם המאפשר את מדידת כמות הדם   A basin of the monk from which can be told the quantity of blood
 6. אגן להקזת דם של שני הכתבנים המאפשר את מדידת כמות הדם–   A basin of the monk which can be told the quantity of blood
 7. אגן להקזת דם של המחשב המאפשר את מדידת כמות הדם–   A basin of the reckoner from which can be told the quantity of blood
 8. אגן להקזת דם של הטירה המאפשר את מדידת כמות הדם-   A basin of the castel which can be told the quantity of blood
 9. כיור הטווס  המאפשר רחצת הידים –   A basin of the peacock for washing the hands
 10. כיור הרחצה של העבד  המאפשר רחצת הידים –   A basin of the slave for washing the hands

alternating fountain p 161 שער רביעי –  מזרקות המשנות צורתן וחלילים המנגנים תמיד

 1. המזרקה של שני מיכלי הטיה  – The fountain of the two tipping buckets
 2. שתי מזרקות מתחלפותTwo fountains
 3. מזרקה לחילופין עם שני מצופים – Alternating fountain of the two floats
 4. שתי מזרקות לחילופין עם שני מצופים – Two alternating fountain of the two floats
 5. המזרקה של הקערה שמשנה צורתה בפרקי זמן קבועים  – The fountain of the bowl which change shape at known intervals
 6. שתי מזרקות  שמשנות צורתה בפרקי זמן קבועים  – Two fountains  which change shape at known interval
 7. חליל מתמיד – Perpetual flute
 8. חליל מתמיד עם שני מכלי הטיה –  Perpetual flute with two tipping buckets
 9. חליל מתמיד עם מאזניים –  Perpetual flute with a balance
 10. חליל מתמיד עם שני מצופים –  Perpetual flute with two floats

chapter2 category 5 p180 שער חמישי – משאבות המעלות מים ממקורות רדודים

 1. משאבה להעלאת מים מבריכה בעזרת בהמה – Machines for lifting water from a pool by an animal
 2. משאבה משופרת להעלאת מים מבריכה בעזרת בהמה  – Machines for lifting water from a pool by an animal
 3. משאבה להעלאת מים עם דמות פרה – Lifting water with a figure of a cow
 4. משאבה להעלאת מים מבריכה – Machines for lifting water from a pool
 5. משאבת גלגל המים – A Machine for lifting water by means two cylinders

Category VI chapter 1 p 191 Fig 142 שער שישי  – דברים שונים

 1. דלת לארמון המלך בדיאבקיר – A door for the king's palace in Amid
 2. מכשיר למציאת מרכז המעגל של שלוש נקודות – instrument to determine the center point of 3 points of unknown position
 3. מנעול אותיות – Alock by means of 12 letters of the alphabet
 4.  דלת עם 4 בריחים -Four bolts on the back of a door
 5. שעון הסירה למדידת השעה הקבועה – The boat from which can be told the passage of a constant hour

השאר תגובה